l 科學頑童狂想曲: 重建立國史

科學頑童狂想曲

這裡收集的都是我在佳禮中文論壇或其他地方寫下的一些東西。

03 九月, 2006

重建立國史

大多數人都說馬來西亞獨立於 1957 年; 或許有人會說這不正確, 1963 年才是馬來西亞獨立日.

根據維基百科,自由嘅百科全書的說法, 一個獨立嘅國家指佢統治同管理嘅權力係由佢個國家嘅人行使。(請以奧語閱讀). 以這簡單字句來詮釋何為獨立, 馬來西亞恐怕在八十年代才獨立.

為何?
首先, 黃永安先生告 訴我們馬來亞在 1957 年獨立時, 全國總警長還是個蘿蔔頭. 更何況根據 1957 年馬英維和協議, 英軍被允許在馬來亞/馬來西亞, 擔當著維護國土工作. 根據黃永安先生的說法, 這協議一直簽到馬來西亞'獨立'後的 1984 年. 我們馬來西亞一直到 1984 年以前都不獨立; 失去國土自主權, 談不上獨立. 五十年來, 政客們一直在虛構的獨立日載歌載舞, 蓄意營造馬來西亞獨立和諧種族關係融洽, 我們不能跟他們一起瘋.

馬來西亞的新生代要看穿那被政客刻意修飾、任意扭曲的歷史假像; 我們不單要還原歷史原貌, 更要從中踏出真正的族群合諧, 擁護公平公義的公民社會.

讀沈觀仰先生寫在八月二十六日的文章. 那是篇反思馬來西亞獨立的文章.

0 Comments:

发表评论

<< Home